Pořadatelé a partneři
Pořádají

Bulharský kulturní institut
Klimentská 6, 110 00 Praha 1
+420 233 326 862
bki@bki.cz
Francouzský institut v Praze
Štěpánská 35, 111 21 Praha 1
+420 221 401 011
ifp@ifp.cz
Goethe-Institut
Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1
+420 221 962 111
info-prag@goethe.de
Italský kulturní institut
Šporkova 14, 118 00 Praha 1
+420 257 090 681
iicpraga@esteri.it
Maďarské kulturní centrum
Rytířská 25-27, 110 00 Praha 1
+420 224 222 424
info@hunginst.cz
Polský institut v Praze
Malé náměstí 1, 110 00 Praha 1
+420 220 410 410
praga@instytutpolski.pl
Portugalské centrum
Na Příkopě 29, 110 00 Praha 1
+420 222 514 107
info@institutocamoes-praga.cz
Rakouské kulturní fórum
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
+420 257 090 588
info@rkfpraha.cz
Rumunský kulturní institut
Nerudova 256/5, 118 00 Praha 1
+420 222 523 096
praga@icr.ro
Slovenský institut v Praze
Hybernská 1 110 00 Praha 1
+420 224 948 135
si.prague@mzv.sk
Velvyslanectví Dánského království
Maltézské nám. 5, 118 01 Praha 1
+420 257 111 900
prgamb@um.dk
Velvyslanectví Estonské republiky
Velkopřevorské nám. 484/3, 118 00 Praha 1
+420 257 011 180
embassy.prague@mfa.ee
Velvyslanectví Irska
Tržiště 13, 118 00 Praha 1
+420 257 011 280
pragueembassy@dfa.ie
Velvyslanectví Lotyšské Republiky
Hradešínská 3, 101 00 Praha 10
+420 255 700 881
embassy.czech@mfa.gov.lv
Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství
Apolinářská 439/9, 128 00 Praha 2
+420 257 181 800
prague.amb@mae.etat.lu
Velvyslanectví Nizozemského království
Gotthardská 6/27, 160 00 Praha 6
+420 233 015 200
pra-pcz@minbuza.nl
Velvyslanectví Portugalska
Na Zátorce 10, 160 00 Prague 6
+420 257 311 230-1
praga.embassy@mne.pt
Velvyslanectví Švédska
Úvoz 13, 160 12 Praha
+420 220 313 200
ambassaden.prag@gov.se
Velvyslanectví Švýcarské konfederace
Pevnostní 7, 162 01 Praha 6
+420 220 400 611
pra.vertretung@eda.admin.ch
Vlámské zastoupení
Valdštejnská 6, 118 01 Praha 1
+420 257 532 484
prague@flanders.eu

Pod záštitou

Letošní kulatý, třicátý ročník soutěžní přehlídky Dny evropského filmu opět nabízí snímky, které se v běžné distribuci neobjevují a díky kterým si můžeme složit obraz současné evropské kinematografie. Zároveň se obvykle jedná o snímky, které dokáží i po delším čase rezonovat v mysli diváka a otevřít mu dosavadní okolní svět v nových perspektivách.

Letošní ročník představí v samostatné sekci německého režiséra Fatiha Akina i kinematografii zemí Beneluxu. Hlavní soutěže se účastní debuty, svoji soutěžní sekci mají i filmy hudební. Dramaturgie nově zařadila zaměření na vybraný evropský region a retrospektivu přední osobnosti evropské kinematografie.

Těší mě, že Ministerstvo kultury dává této přehlídce svoji dlouholetou významnou finanční podporu. Přeji festivalu i v jubilejním ročníku spokojené diváky a divákům inspirativní dubnové dny s evropským filmem!

Martin Baxa

ministr kultury ČR

Milí příznivci kvalitních evropských filmů,

opět nadešel čas se podívat na to nejlepší z kinematografie našich evropských sousedů a jsem ráda, že Zastoupení Evropské komise v České republice může být opětovně součástí již 30. jubilejního ročníku festivalu Dny evropského filmu.

Zastoupení Evropské komise v České republice je hrdým a dlouholetým partnerem tohoto jedinečného festivalu, jehož oblíbenost rok od roku stoupá, což mě osobně velice těší.

Evropou a světem v současné době hýbe několik témat, které se odráží i v kinematografii a vybízí nás k hlubšímu zamyšlení a kritické reflexi. Jedním z nich je bezesporu válečný konflikt na Ukrajině vyvolaný Ruskem a šířící se hrozba dezinformací. To nás inspirovalo k výběru filmů do festivalové sekce „K věci“, kterou Zastoupení Evropské komise zaštituje. Filmy v našem výběru přímo ukazují samotný vznik dezinformací, ale také boj s diktaturami, které jsou na aktivním šíření lží postaveny.

Evropská unie dlouhodobě bojuje proti dezinformacím a jedním z hlavních důvodů je, že mohou mít negativní dopad na demokracii a na společnost jako celek. Pokud jsou občané vystaveni lživým informacím, mohou se rozhodovat na základě chybných předpokladů a mohou být náchylnější k manipulaci. Vyvracet tzv. „fake news“ stačilo před deseti lety, dnes však čelíme globálnímu dezinformačním ekosystému. Dezinformační scéna se změnila hlavně po vypuknutí války na Ukrajině.

Bez mediální gramotnosti, mediální výchovy a posilování kritického myšlení evropská ani vnitrostátní právní regulace příliš nezmůže. Proto se v rámci festivalu zaměřujeme na toto nelehké téma nejen na plátně ale i v diskuzi po filmu January a v rámci doprovodného projektu pro školy.

Přeji Vám, divákům, naplňující a neomezený přísun naděje nejen v průběhu celého festivalu a organizátorům děkuji za bohatý program a přeji jim neutuchající nadšení do dalších ročníků.

Monika Ladmanová

vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice

Vážení přátelé evropské filmové tvorby,

velmi si vážím toho, že Praha, jako jedna z kulturních metropolí Evropy, nabízí svým obyvatelům i návštěvníkům nepřeberné množství kvalitního kulturního vyžití mnoha žánrů. Své pevné místo zde má i festival Dny evropského filmu, který nabízí divákům méně propagované, ale o to zajímavější evropské filmy, které by si jinak cestu do českých kin nenašly. Navíc nám akce umožňuje díky uvedení téměř 50 filmů z 30 evropských zemí komplexnější vhled do současné filmové tvorby na našem kontinentu, máme tak příležitost i snímky porovnávat. Jsem proto rád, že Praha může být znovu jedním z hostitelských měst festivalu.

Dovolte mi také při příležitosti letošního jubilejního 30. ročníku popřát festivalu a jeho organizátorům mnoho úspěchů letos i do budoucna a ať diváci odcházejí z kinosálů vždy spokojení.

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

primátor hl. m. Prahy

Vážené dámy a pánové,

velmi mě těší, že vás mohu opět přivítat na festivalu, který nás přenese do filmové Evropy. Letos se odehraje jubilejní 30. ročník. Za tu dobu se Dny evropského filmu staly neodmyslitelnou součástí brněnské kulturní nabídky. Čeká nás tak několik dní, kdy zapomeneme na všední starosti a ponoříme se do mnoha pestrých světů předních evropských filmařů.

Tvorba starého kontinentu se vždy vyznačovala aktuálností, sdílením pocitů i názorů či originálním přístupem k palčivým tématům. Věřím, že to samé nás čeká také letos. Vaše dojmy jistě umocní i debaty s tvůrci. A, co je pro Brňany možná nejzajímavější, v rámci oslav Dne Země se část programu poprvé přenese do místní hvězdárny a planetária. Můžeme se těšit na jedno z nejdiskutovanějších a nejdůležitějších témat dnešní doby, a to ekologie a vliv člověka na planetu.

Bez ohledu na to, zda na Dnech evropského filmu hledáte inteligentní zábavu, poučení či třeba společné chvíle strávené s přáteli, přeji vám všem příjemné zážitky.

Markéta Vaňková

primátorka města Brna

Vážení příznivci kvalitní a podnětné kinematografie,

již potřicáté se v České republice otevírají kinosály, aby své návštěvníky seznámily se zajímavou a vpravdě netuctovou produkcí evropských filmařů. Zkrátka, začínají Dny evropského filmu, nad nimiž s hrdostí převzalo záštitu také statutární město Ostrava. Moravskoslezská metropole patří rovněž k partnerům této filmové přehlídky.

Evropa je místem mnoha rozmanitých států a národů se svými charakteristickými a různými temperamenty, kulturami, odlišnostmi, ale také podobnostmi či příbuznostmi. Právě tato skutečnost pokaždé vtiskne Dnům evropského filmu neotřelou pestrost žánrů, témat i filmařských přístupů. Výsledek vždy „lahodí oku divákovu“, stejně jako třeba známá Europa Regina, raně novověká alegorie Evropy coby krásné ženy od Sebastiana Münstera.

Jsem přesvědčen, že diváci v Minikině kavárna, Etáži a Planetáriu Ostrava si odnesou silné dojmy z nevšedních filmových zážitků. Ať už shlédnou německou životopisnou gangsterku, finský dokument rozebírající fenomén karaoke, britský snímek o dobývání Měsíce nebo kterýkoliv jiný festivalový film. Rozhodně bude z čeho vybírat!

Ing. Tomáš Macura, MBA

primátor města Ostravy

Za finanční podpory

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Partneři

Producent

Zvláštní poděkování

Partneři